Huisartsenpraktijk Zieuwent – Zieuwent
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Zieuwent
Harreveldseweg 17D 7136 KH
Zieuwent
Spoed toets 1

Welkom bij Huisartsenpraktijk Zieuwent

Waar staan wij voor?

Wij leveren als praktijk zowel huisartsen- als geneesmiddelenzorg in en rond Zieuwent. Wij bieden als team zorg die afgestemd is op de behoeften van de patiënten van de praktijk. Hierbij gaan we uit van wensen en mogelijkheden van de patiënt en kijken we samen met de patiënt en andere zorgaanbieders naar de juiste zorg. Wij hechten veel waarde aan toegankelijke, persoonsgerichte en professionele zorg. Deze zorg leveren wij uiteraard volgens de laatste richtlijnen.

De zorg wordt in onze praktijk uitgevoerd door twee huisartsen, vier praktijkverpleegkundigen (somatiek, ouderenzorg, GGZ en jeugd) en zes dokters-/apothekersassistentes. Samenwerking met andere huisartsen, specialisten, diverse paramedici en thuiszorgorganisaties zorgen voor een breed kader om tot optimale behandeling te komen. Omdat uw huisarts apotheekhoudend is, zetten wij ons in voor een zo optimaal mogelijke medicatiebewaking.

Ons bestaansrecht als plattelandspraktijk is sterk afhankelijk van de tevredenheid van onze patiënten over de door ons als praktijkteam geleverde zorg. Daarom staat de patiënt centraal bij ons. Dit willen wij bewerkstelligen door onze aandacht, zorg, kennis en samenwerking op de patiënt te richten.

Als team staan wij borg voor zorg op maat, dicht bij de patiënt in de buurt, laagdrempelig en voor blijvende verbetering van de kwaliteit daarvan. Wij staan open voor uw op- en aanmerkingen.

 

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

– meer tijd hebben voor onze patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten. Voor spoedgevallen zijn wij telefonisch bereikbaar via 0544 351276.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

 

COVID -19

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

Tenslotte; Door drukte en onderbezetting kunnen de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan u van ons gewend bent.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Namens het hele team van huisartsenpraktijk Zieuwent.