Tarieven – Huisartsenpraktijk Zieuwent – Zieuwent
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Zieuwent
Harreveldseweg 17D 7136 KH
Zieuwent
Spoed toets 1

Tarieven

De kosten van de huisartsenzorg.

(Bijna) iedereen die in Nederland woont of werkt, is op grond van de Zorgverzekeringswet (ZVW) verzekerd voor de kosten van geneeskundige zorg. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is hiervoor wettelijk verplicht. U betaalt hiervoor jaarlijks premie.

Huisartsenzorg

In de ZVW is precies geregeld wat tot het basispakket behoort. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huisartsenzorg (enkele uitzonderingen daargelaten). Daarnaast is het mogelijk om aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten.

Voor een goed functionerende huisartsenzorg is een drempelloze toegang belangrijk. Het is immers de taak van de huisarts om met de patiënt te bepalen of na de eerste hulpvraag verdere zorg noodzakelijk is. Huisartsenzorg is een uiterst doelmatige voorziening die 96% van de patiëntencontacten zelf afhandelt tegen enkele procenten van de totale zorgkosten.

Verplicht eigen risico

Voor de zorg uit het basispakket geldt in 2022 een verplicht eigen risico van € 385,- vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit geldt echter niet voor de huisartsenzorg (met uitzondering van uitbestede onderzoeken, voorgeschreven medicijnen en verwijzingen), verloskundige zorg (met uitzondering van geneesmiddelen, bloedonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer), de griepprik voor risicogroepen en zorg uit aanvullende verzekeringen.

Het bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis valt onder het verplicht eigen risico. Het bezoek aan de huisartsenpost daarentegen niet.

Zorgverzekeraars mogen overigens het verplicht eigen risico geheel of gedeeltelijk laten vervallen. Zij bepalen zelf wat hiervoor de voorwaarden zijn.

Vrijwillig eigen risico

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan oplopen tot maximaal € 500,-. In ruil hiervoor krijgen verzekerden een korting op de zorgpremie.
Verzekeraars mogen zelf bepalen welke zorgvormen vrijgesteld zijn van het vrijwillig eigen risico. Veelal is dit gelijkgesteld aan het verplicht eigen risico.

De meeste van de onderstaande tarieven vallen gewoon onder de basisverzekering en worden vergoed. Daarnaast kunnen voor sommige verrichtingen aparte bedragen in rekening worden gebracht.

Voor de gewone contacten op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur bestaan de volgende tarieven (2023):

 • Consult korter dan 5 minuten: € 5,75
 • Consult vanaf 5 minuten tot 20minuten: €11,51
 • Consult langer dan 20 minuten: € 23,02
 • Visite korter dan 20 minuten: € 17,26
 • Visite langer dan 20 minuten: € 28,77
 • Consult langer dan 20 minuten POH GGZ:€ 23,02
 • Visite langer dan 20 minuten POH GGZ: € 28,77
 • Inschrijftarief per patiënt per kwartaal tot 65: € 18,76
 • Inschrijftarief per patiënt per kwartaal 65 tot 75: € 22,01
 • Inschrijftarief per patiënt per kwartaal 75 tot 85: € 33,05
 • Inschrijftarief per patiënt per kwartaal >85 : € 51,86
 • Passanten tarief: consult korter dan 5minuten: €16,92
 • Passanten tarief: Consult vanaf 5 min tot 20 min:€ 33,84
 • Passanten tarief: consult langer dan 20min :€ 67,68
 • Passanten tarief: visite korter dan 20min: €50,76
 • Passanten tarief: visite langer dab 20 min:€ 84,60

Voor de volledige lijst met NZa-tarieven 2023 zie; NZa-tarieven-2023-versie-januari-2023-1