Elektronisch patiëntendossier – Huisartsenpraktijk Zieuwent – Zieuwent
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Zieuwent
Harreveldseweg 17D 7136 KH
Zieuwent
Spoed toets 1

Elektronisch patiëntendossier

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens (Opt-In)

Zoals u wellicht gehoord heeft via de media of de landelijke campagne Opt-in hebben wij uw toestemming nodig om uw medische gegevens elektronisch te kunnen delen met andere zorgverleners in de regio. Door middel van een beveiligd netwerk kunnen we hierdoor op een effectieve manier zorgdragen voor de juiste uitwisseling van uw medische gegevens.

Waarom?

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen bij bijvoorbeeld een andere huisarts of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Hierdoor krijgt u direct de juiste zorg. Voor goede adequate medische zorg is het dus van belang medische informatie uit te kunnen wisselen. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van deze informatie.

Hoe?

U kunt toestemming geven tot het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via een toestemmingsformulier dat u bij onze praktijk kunt inleveren. Het formulier is in onze praktijk te verkrijgen of te downloaden via het kopje ‘Toestemming’ op deze website.

Vragen?

Voor meer informatie zie ook het kopje ‘Toestemming’. Ook kunt u terecht bij VZVZ, telefoonnummer 070-3173456 of www.vzvz.nl.

 

Hoe kan ik online zelf mijn medische gegevens bekijken?

Sinds 1 juli 2020 kunt u uw medische gegevens online bekijken. Dit kan via een beveiligde website (of app). Die website (of app) laat uw gegevens uit het computersysteem van de huisarts zien. U logt in en kunt dan veilig uw gegevens bekijken. Bekijk dit filmpje voor uitleg.

U kunt op 2 manieren in het computersysteem van de huisarts kijken: via een patiëntenportaal en via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

 

Zie voor meer informatie ook: www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts

Voor een beknopte uitleg over hoe u zich voor het patiëntenportaal kunt aanmelden en hoe het portaal werkt, zie de volgende instructie video; kennisbank.pharmeon.nl/